Carburació atmosfèrica
veure - ver - see
Tutorial de carburació - teoria bàsica -
(La Moto Clàssica)

veure online
- ver online
-descarregar - descargar
veure carburadors per marques - ver carburadores por marcas - see carburetors by brands
Amal - Bing - Dell.orto - Gurtner - IRZ - Keihin - Mikuni - OKO - Stromberg - Zenith

tornar a - volver a - return to
index Dell.orto

Dell.orto VHSB 34-39mm
clic en la imatge per veure VHSB diagrama - clic en la imágen para ver VHSB diagrama
Click image to see VHSB diagram