Introducció Bultaco
Catàleg-web / Circuits de velocitat / Clients /Esdeveniments / Links / Pilots / Producció / Relacionats / Servei Tècnic

La Moto Clàssica
info@lamotoclassica.cat
www.lamotoclassica.cat

calle Trillo, 5 - 08032 Barcelona - zona Horta-Guinardó
tf. 933689042 609544506
(ens inscrit en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitas Jurídiques de La Generalitat de Calalunya amb data 02/07/2009, núm 40674, i NIF G-65195489)
1) Ronda de Dalt (sortida 5)
 
2) Plaça Lesseps > (túnel de La Rovira)
línia 5 El Carmel
(sortida Plaça Pastrana)
linia...
1) Desde la Ronda de Dalt > salida 5 > túnel de La Rovira > calle LLobregós. Subiendo por la derecha a 50m (no confundir con el vado) calle semi-pestonal Lluis Marià. A 10m Plaça Pastrana. En mitad de la plaza, a la derecha calle Trillo. Bajando a la izquierda, en el num 5, La Moto Clàssica.
2) Desde Plaça Lesseps > (túmel de La Rovira) > Ronda del Mig > Plaza Alfons el Savi > túnel de la Rovira. A la salida del túnel en el primer semáforo, a la izquierda, calle Llobregós. Subiendo por la derecha a 50m...


anar al Servei Tècnic


Avantages de fer-se soci de La Moto Clàssica

1) Per una quota de 30€/any gaudireu de;
1.a) Zona per a reunions.
1.b) Biblioteca teconològica, bar, i zona wi-fi.
1.c) Compra de recanvis i consumibles a un preu reduit, en els establiments adherits.
1.d) Accés a les novetats tecnològiques.
1.e) Classes particulars de mecànica sobre la moto del soci (el preu de1curs de 12h es de 150€).
1.f) Outlet per els qui vullguin comprar i/o vendre quelcom a través de de la nostra tenda online: www.lamotoclassicaonline.cat (de propera reactivació).
2) Mitjançant una quota complemetaria de +25€/mes (o +300€/any, amb una mensualitat de regal) tindreu dret al ús de les instal.lacións;
2.a) Parking per 1 vehícle (amb un descompte a partir de 2 o mes vehícles).
2.b) Ús de les instal.ación pel manteniment, reparació, i mecànica en general. Amb o sense assistència.
2.c) Zona per guardar les vostres pretinençes i/o de les vostres motos.
3) Cursos de mecànica (descargar el temario - ver el temario online)

Per a mes informació: tf 933689042 - info@lamotoclassica.cat
De dilluns à dissabte, de 17 a 20:30h.

Ventajas de hacerse socio de La Moto Clàssica
1) Por una cuota de 30€/año os beneficiaréis de;
1.a) Zona para reuniones.
1.b) Biblioteca tecnológica, bar, y zona wi-fi.
1.c) Compra de recambios y consumibles a un precio reducido, en los establecimientos adheridos.
1.d) Acceso a las novedades tecnológicas.
1.e) Clases particulares de mecánica sobre la moto del socio (el precio del curso de 12h es de 150€).
1.f) Outlet para quienes quieran comprar y/o vender cualquier cosa a través de nuestra tienda online: www.lamotoclassicaonline.cat (de próxima reactivación).
2) Mediante una cuota complementaria de +25€/mes (o +300€/año, con una mensualidad de regalo) tendréis derecho al uso de las instalaciones;
2.a) Parking para 1 vehículo (con descuento a partir de 2 o más vehículos).
2.b) Uso de las instalaciones para el mantenimiento, reparación, y mecánica en general. Con o sin asistencia.
2.c) Zona para guardar vuestras pertenencias, y/o de vuestras motos.
3) Cursos de mecánica (descargar el temario - ver el temario online)

Para más información: tf 933689042 - info@lamotoclassica.cat
De lunes a sábado, de 17 a 20:30h.