Carburació atmosfèrica
veure - ver - see
Tutorial de carburació - teoria bàsica -
(La Moto Clàssica)

veure online
- ver online
-descarregar - descargar
veure carburadors per marques - ver carburadores por marcas - see carburetors by brands
Amal - Bing - Dell.orto - Gurtner - IRZ - Keihin - Mikuni - OKO - Stromberg - Zenith

tornar a - volver a - return to
index Amal

Fitxes de reglatge carburadors Amal (pag 1/2)
clic a la imatge per veure la fitxa 2 - clic en la imagen para ver la ficha 2 - click on the image to see the file 2