Introducció Bultaco
Catàleg-web / Circuits de velocitat / Clients /Esdeveniments / Links / Pilots / Producció / Relacionats / Servei Tècnic / Taller


Caracteristiques tècniques
- Caracteristicas tecnicas - Technical characteristics
00 Xassis - Bastidor - Frame
01 Direcció - Dirección - Steering
02 Susp devant - Susp delantera - Front suspension
03 Susp darrere - Susp trasera - Rear suspension
04 Roda davant - Rueda delantera - Front wheel
05 Roda darrere - Rueda trasera - Rear wheel
06 Fre davant - Freno delantero - Front brake
07 Fre darrere - Freno trasero - Rear brake
10 Motor - Motor - Engine
11Canvi - Cambio - Gear-box
12 Posta en marxa - Puesta en marcha - Kick starter
13 Selector - Selector - Selector
14 Embragament/Trans. primària - Embrague/Trans. primária - Clutch/Primary trans.
15 Carburació - Carburación - Carburettion
16 Transmisió secundaria - Transmisión secundaria - Secondary transmission
17 Escapament - Escape - Exhaust
18 Instruments de control -Instrumentos de control - Tachometer
20 Encensa - Encendido - Ignition
21 Inst. elèctrica - Inst. eléctrica - Electrical system
30 Accessoris - Accesorios - Accessories

Disposem d'un bast arxiu d'informació tècnica de tot lo relacionat amb Bultaco i que per raons obvies de moment no està disponible. Tant mateix estem fent el posible per publicar un CD amb tota mena d'informació.
Si voleu fer qualsevol consulta no dubteu en posar-os en contacte via e-mail.


D
isponemos de un extenso archivo de información técnica de todo lo relacionado con Bultaco y que por razones obvias de momento no está disponible. Asimismo estamos haciendo lo posible para publicar un CD con toda clase de información.
Si quereis hacer cualquier consulta no dudeis en poneros en contacto via e-mail.

We have an extensive file of technical information of all the related one to Bultaco and that of obvious reasons at the moment is not in favor available. Also we are doing the possible thing to publish a CD with all class of information.
If you want to make any consultation you do not doubt in contacting via email.